Yazar: Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 17 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada … 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 09/05/2016 tarih ve 2013/231-2016/128 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş olduğu anlaşılmakla, duruşma için belirlenen 23/10/2018 günü hazır bulunan davacılar vekili Av. … ile davalı vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacılar vekili, müvekkili şirketlerin…

Daha Fazla Oku

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ : … … 2. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada … … 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 29/09/2015 tarih ve 2014/216-2015/117 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, davalı adına 03. sınıfta tescili 2009/06930 sayılı ” …” markasının, davalının yetkisi dahilindeki kişisel temizlik ürünleri dışındaki tescilinin müvekkilinin zeytinyağı ve…

Daha Fazla Oku

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İZMİR FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTARİHİ : 29/04/2014NUMARASI : 2011/89-2014/49Taraflar arasında görülen davada İzmir Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 29/04/2014 tarih ve 2011/89-2014/49 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi asıl davada davacı-karşı davada davalı vekili ile yargılama sırasında müddeabihi devralan vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 27/10/2015 günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp hazır bulunan dahili davacı vekili Av. V. K. ile davalı-karşı davacı vekili Av. S. Y. dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve…

Daha Fazla Oku

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada … 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 26/02/2013 tarih ve 2013/13-2013/145 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 30.09.2014 günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp hazır bulunan davalı şirket temsilcisi Abdullah Buldu dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, müvekkili şirketin kurulduğu 17 Kasım…

Daha Fazla Oku

“İçtihat Metni” Taraflar arasında görülen davaklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 12.06.2012 tarih ve 2010/348-2012/122 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 07.03.2014 günü hazır bulunan davacı vekili Av. Hale Koç ile davalı vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, davacıya ait ezdinde tescillolu nolu karşılıklı iki L den oluşan şekil ibareli markalarının bulunduğunu, arar sayılı…

Daha Fazla Oku

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada … 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 16/05/2011 tarih ve … sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili ve katılma yolu ile davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacı vekili, Müvekkili şirketin maruf ve meşhur olan … markasını 08.04.1996 tarihinde 03,29 ve 35. Sınıflarda adına tescil ettirdiği, ”…” ibaresini esas unsur olarak taşıyan markasını ilk defa 10.07.1997 tarihinde 184218 no ile 05,30 ve…

Daha Fazla Oku

TESCİL ETTİREN ŞİLE BEZİNİ YAŞATMA KORUMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ Bu coğrafi işaret, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 26.08.2014 tarihinden itibaren korunmak üzere 12.12.2017 tarihinde tescil edilmiştir. Tescil No 272 Tescil Tarihi : 12.12.2017 Başvuru No : C2014/059 Başvuru Tarihi : 26.08.2014 Coğrafi İşaretin Adı : Şile Bezi Ürünün Adı : Dokuma Kumaş Coğrafi İşaretin Türü : Mahreç İşareti Başvuru Sahibi : Şile Bezini Yaşatma Koruma ve Geliştirme Derneği Başvuru Sahibinin Adresi : Hacı Kasım Mah. Üsküdar Cad. Polat Apt. No:7 Şile / İSTANBUL Coğrafi Sınır : İstanbul iline bağlı Şile ilçesi Kullanım Biçimi : Markalama Şile Bezi Ürünün Tanımı…

Daha Fazla Oku

Beşiktaş Patent ve iştiraki olduğu Etkin Patent “Marka Şehir Beşiktaş” projesi kapsamında özellikle yöreye özgü markalarının daha çok tescil edilmesine olanak sağlamak için En Ucuz Marka Tescil Başvuru olanağı sunmaktadır. Elbette herkes aldığı ürün ve hizmetin en ucuz bir şekilde almak ister. Ancak marka tescil gibi uzmanlık gerektiren danışmanlık hizmetlerinde, istenen hizmet ücretiyle verilen hizmetin öncelikle karşılaştırılması gerekmektedir. Başlangıçta küçük farklar nedeniyle uzman olmayan kişi ve kuruluşlar aracılığıyla yapılan marka tescil başvuru süreçleri ve sonrası yaşanan sorunların ürettiği ücret ve maliyetler telafisi güç zararlara sebebiyet verebileceği unutulmamalıdır. Başvuru sahiplerinin öncelikle başvuru öncesi şahıs veya şirket vekil firmalardan markanın tescil edilip edilmeyeceğini, yasal…

Daha Fazla Oku

Marka tescil belgesi için, başvuru yapılacak marka isminin öncelikle konusunda uzman ve deneyimli Beşiktaş Patent marka danışmanları, uzmanları ve vekilleri tarafından önceden başvuru ve tescilli markalar arasında ayrıntılı araştırma, sorgulama ve inceleme yapılmaktadır. Beşiktaş Patent, Marka tescil belgesi alınacak marka isminin tescil kriterlerine uygunluğu konusunda danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra ilgili marka isminin hem markalaşmaya uygun olması hem de tescil ve hukuki kriterlere uygun olması için yardım ve destek hizmetleri de vermektedir. Beşiktaş Patent, marka isim+logo kombinasyonundan oluşan markanın asli ve esaslı unsurlarının hangisi olduğu, marka örneğinde baskın unsurunun hangi ibare/ibareler olduğu hem tescil sürecinde hem de sonradan lehe/aleyhe itiraz ve…

Daha Fazla Oku

Marka tescili için öncelikle marka isim ve logonun konunun uzmanı Beşiktaş Patent Marka Patent vekilleri tarafından ayrıntılı sorgulama, çok yönlü araştırma ve ayrıntılı inceleme ve değerlendirme yapılmaktadır. Kısaca marka tescili nasıl yapılır, nasıl alınır, detaylı olarak anlatılmaktadır. Beşiktaş Patent, marka tescili veya başvurusunun nasıl yapılacağının en önemli süreci olan ön inceleme aşamasında, marka tesciline konu marka isim veya logonun ilgili yasal mevzuatlara uygunluğunu incelediği gibi, gerek tescil sürecinde gerekse de tescil sonrası üçüncü taraflarca bir şekilde marka benzerliği ve/veya iltibas tehlikesinin varlığı gerekçe gösterilerek olası itiraz ve dava süreçlerinde başvuru lehine sonuçlar doğuracak şekilde her başvuru için ayrı ayrı güçlü…

Daha Fazla Oku